Viser resultatene 1 til 13 av 13
 1. #1
  Moderator
  Ble medlem
  May 2014
  Innlegg
  1.143
  Pondusfaktor
  22

  Forsvarets nye utdanningsordning

  Som en del av langtidsplanen for Forsvaret vedtatt i Stortinget 15 Nov 2016 så ble det besluttet å reformere utdanningssystemet i Forsvaret.

  Forsvarsdepartementet ga ut disse pressemeldingene om reformen og hensikten med denne:

  04.07.2016
  Utdanningsreform i Forsvaret

  Regjeringen vil reformere utdanningssystemet i Forsvaret og skape bedre forutsetninger for kvalitet i utdanningen. Tiltakene vil samlet sett også være ressursfrigjørende.

  - Et relevant forsvar har riktig kompetanse til å løse oppdraget. Kravene til kompetanse er i stadig endring, og det er derfor viktig at Forsvaret har et fleksibelt utdanningssystem med robuste fagmiljøer, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

  Forsvarets seks akkrediterte høyskoler leverer militært rettet masterutdanning, bachelorutdanning og offisersutdanning. Sammen med seks befalsskoler og ti våpenskoler utgjør dette utdanningssystemet i Forsvaret.

  - Utdanningssystemet vi har i Forsvaret i dag er fragmentert med små fagmiljøer og komplekse styringslinjer. Vi må se mer helhetlig på utdanning, på tvers av forsvarsgrener, på tvers av skoler og institusjoner, og på tvers av skillene mellom fagutdanning og befals- og offisersutdanning, sier forsvarsministeren.

  Regjeringen vil derfor organisatorisk slå sammen høyskolene og befalsskolene. Det gir bedre forutsetninger for å skape et utdanningssystem, med høy kvalitet og fleksibilitet, som også er kostnadseffektiv. Én felles ny høyskole for nivådannende utdanning vil legge til rette for mer robuste fagmiljøer og styrke den forskningsbaserte utdanningen.

  Det er viktig å understreke at dagens lokalisering av skolene skal videreføres. De enkelte skolene beholder sine navn, og skal fortsatt ha egne skolesjefer.

  Mer felles og behovsprøvd utdanning

  - For å redusere utdanningskostnadene må Forsvaret endre måten utdanning leveres på. Det legges opp til mer felles, modulbasert og behovsprøvd utdanning. I sum vil dette frigjøre midler til økt operativ evne og kampkraft, fortsetter forsvarsministeren.

  Hovedgrepene i utdanningsreformen gjør også Forsvaret bedre forberedt til å møte regjeringens kvalitetsreform for høyere utdanning. Endringene er samtidig tilpasset de særskilte kravene som stilles for utdanning til en krevende profesjon.

  - Forsvarets utdanningssystem vil også i fremtiden levere offiserer, spesialister og befal med relevant fagkunnskap og kompetanse til å bekle de mest krevende stillingene.

  I 2015 ble det brukt omlag 2,5 mrd. kroner på utdanning og opplæring i Forsvaret. Utdanningsreformen vil, gjennom en rekke konkrete tiltak, gi en utgiftsreduksjon på 530 mill. kroner innen utgangen av 2020.
  https://www.regjeringen.no/no/aktuel...ret/id2506990/


  12.10.2017
  Utdanningsvirksomheten i Forsvaret samles

  Utdanningsreformen er en struktur- og kvalitetsreform som følger opp utviklingen i den sivile universitet- og høyskolesektoren. En sentral del av reformen er den organisatoriske sammenslåingen av dagens høyskoler og befalsskoler i Forsvaret til én felles høyskole. Skolene vil geografisk fortsatt være der de er i dag.

  – Hensikten med reformen er å skape bedre forutsetninger for kvalitet i utdanningen og samtidig redusere utgifter, blant annet ved å redusere eller fjerne overlappende ledelseselementer og støttefunksjoner. Dette legger til rette for bedre utdanning i Forsvaret og frigjøring av om lag 560 millioner kroner innen 2020. Disse midlene skal benyttes til å styrke andre deler av Forsvaret, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

  Når utdanningsmiljøene i Forsvaret samles under Forsvarets høgskole, flyttes oppgaver og ressurser fra driftsenhetene som tidligere har hatt ansvaret for disse, slik at de samles under én felles ledelse. I forsvarsbudsjettet for 2018 samles bevilgningene som tidligere har vært spredt på ulike driftsenheter i Forsvaret under Forsvarets høgskole. Det vil ikke ha utslag på drift eller kjøpekraft i forsvarsgrenene fordi oppgavene er flyttet.

  Disse tekniske budsjettendringene innebærer at Hærens budsjett reduseres med om lag 368 millioner kroner, Luftforsvarets budsjett reduseres med 190 millioner kroner og Sjøforsvarets budsjett reduseres med 264 millioner kroner. I tillegg reduseres Cyberforsvarets budsjett med om lag 55 millioner kroner. Disse midlene overføres til Forsvarets høgskole. Regjeringen følger med dette opp langtidsplanen for forsvarssektoren 2017–2020.
  https://www.regjeringen.no/no/aktuel...les/id2575114/

  I perioden etter langtidsplanen så har det vært gjennomført en utredning på hvordan man skulle klare å realisere innsparingskravene og oppfylle kravene til bedre kvalitet. Fra 1 august 2017 så ble befals- og krigsskolene i Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret og Forsvarets ingeniørhøgskole overført til Forsvarets Høyskole med personell, økonomi og EBA.

  Resultatet av utredningen av reformen ble presentert for Forsvarssjefen nå i november og et oppdrag om gjennomføring av reformen gitt til FHS 29 nov. (https://www.nrk.no/rogaland/befalssk...det-1.13803232)

  Denne tråden er ment for å diskutere den nye utdanningsordningen og å samle nyheter om den ettersom det kommer fra FHS, Forsvaret og FD.

  Relevante linker så langt:
  Forposten med fokus på utdanningsreformen: https://forsvaret.no/hogskolene/Fors...Nettutgave.pdf

  F.min svar til BFO i dagbladet: https://www.dagbladet.no/kultur/utda...isser/64931001
  F.min svar til skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til forsvarsministeren: https://www.stortinget.no/no/Saker-o...mal/?qid=67892

  Aldrimer.no :
  https://www.aldrimer.no/offisersforb...ningsreformen/
  https://www.aldrimer.no/krever-540-m...t-i-utdanning/

  Khrono.no : https://khrono.no/node/424350
  Svolten og tyst, samband fyst


 2. #2
  Korporal
  Ble medlem
  Jun 2012
  Innlegg
  880
  Pondusfaktor
  4

  Sv: Forsvarets nye utdanningsordning

  Har lett litt rundt på det store internett, uten hell. Er det noen som sitter på tall over hvor mange grenaderer som er ansatt i hæren, årlig behov for nye befal i hæren og hvor mange befal som utdannes gjennnom hhv ordinær befalsskole og GBK?
  Ubique quo fas et gloria ducunt

 3. #3
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.314
  Pondusfaktor
  81

  Sv: Forsvarets nye utdanningsordning

  Jeg tok utgangspunkt i artikkelen i Forposten, som beskriver deler av et mulig utdanningsforløp, men med forbehold om at en endelig beslutning blir tatt 1.november. Nå er den datoen passert, så det skal bli spennende å se hva det endelige resultatet blir. Hovedtrekkene i forslaget var altså at de første 6-12 månedene skulle være felles for offiserer uansett forsvarsgren, og også dekke GOK (nå GOP) for de med sivil kompetanse som skulle bli offiserer. De aller første 3 månedene skulle også være felles med GBK.
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

 4. #4
  Sersjant
  Ble medlem
  Nov 2004
  Innlegg
  383
  Pondusfaktor
  16

  Sv: Forsvarets nye utdanningsordning

  9-8, 9-8 dette er 9.. Iverksett bmp over!!

 5. #5
  Moderator
  Ble medlem
  May 2014
  Innlegg
  1.143
  Pondusfaktor
  22

  Sv: Forsvarets nye utdanningsordning

  Linken står i førsteposten.
  Svolten og tyst, samband fyst

 6. #6
  Sersjant
  Ble medlem
  Mar 2005
  Innlegg
  2.059
  Pondusfaktor
  14

  Sv: Forsvarets nye utdanningsordning

  Da har det begynt å skje ting på forsvaret.no også:

  https://forsvaret.no/utdanning

  Alle KS-linjene har fått ny vri på navnene, med "nye" opptakskrav og beskrivelser. Har bare sjekket gamle KS Operativ, nå "Militære studier, ledelse og landmakt" og "Militære studier, ledelse og luftmakt" men etter hva jeg kan se nå er det studiekompetanse og sesjon som er opptakskrav, som forespeilet.

  Sidene som omhandler BS er foreløpig fjernet (jeg finner dem i alle fall ikke noe sted) og kommer vel tilbake i ny stil også.
  As you wish.

 7. #7
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.314
  Pondusfaktor
  81

  Sv: Forsvarets nye utdanningsordning

  Nja, de gamle befalsskolene forsvinner i sin nåværende form, som nevnt annetsteds.
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

 8. #8
  Sjefssersjant
  Ble medlem
  Mar 2005
  Innlegg
  7.713
  Pondusfaktor
  46

  Sv: Forsvarets nye utdanningsordning

  BS kommer i fremtiden til å være forbeholdt personell med minimum gjennomført førstegangstjeneste, helst noen år som vervet OR-2-4, og blir kortere enn dagens modell - mer som dagens GBK.

  Samtidig ser det ut til at det vil bli mulig å være f.eks. rekruttskoleinstruktør som OR-2-4, dvs uten BS, men med en form for intern opplæring. Det minner mistenkelig om gammel UB-ordning, men med lønn og tilsetting til T-35 direkte etter seleksjon.

  https://forsvaret.no/karriere/ledige...rald-haarfagre
  With 5000 years of recorded military history, there is no excuse for the lack of constant study.

 9. #9
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.314
  Pondusfaktor
  81

  Sv: Forsvarets nye utdanningsordning

  Og en annen viktig forskjell - 12 mnd førstegangstjeneste før man påbegynner utdanningen. Uhyre viktig med rekruttskoleinstruktører som ikke er helt blodferske selv.
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

 10. #10
  Battle Captain
  Ble medlem
  Sep 2006
  Innlegg
  16.900
  Pondusfaktor
  59

  Sv: Forsvarets nye utdanningsordning

  For å bli rekruttskoleinstruktør i den amerikanske hæren ("Drill Sergeant") må man først være Staff Sergeant (OR-6) eller Sergeant First Class (OR-7) og så bli tatt opp til og gjennomføre Drill Sergeant Academy før man kan være instruktør for ferske rekrutter. Det er beskrevet næreme her på US Army's hjemmeside: U.S. Army Drill Sergeant.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 11. #11
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.314
  Pondusfaktor
  81

  Sv: Forsvarets nye utdanningsordning

  Jo, men ett år ekstra er nå bedre enn ingenting. Og slik jeg oppfatter det vil det også være befal til å lede rekruttene.
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

 12. #12
  Sersjant
  Ble medlem
  Mar 2005
  Innlegg
  2.059
  Pondusfaktor
  14

  Sv: Forsvarets nye utdanningsordning

  Sitat Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
  Nja, de gamle befalsskolene forsvinner i sin nåværende form, som nevnt annetsteds.
  Ja var det jeg mente med "ny stil"
  As you wish.

 13. #13
  Sjefssersjant
  Ble medlem
  Mar 2005
  Innlegg
  7.713
  Pondusfaktor
  46

  Sv: Forsvarets nye utdanningsordning

  Sitat Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
  Hovedtrekkene i forslaget var altså at de første 6-12 månedene skulle være felles for offiserer uansett forsvarsgren, og også dekke GOK (nå GOP) for de med sivil kompetanse som skulle bli offiserer. De aller første 3 månedene skulle også være felles med GBK.
  De første seks månedene blir felles og samlokalisert for krigsskolene. De neste seks blir grenvis, men med noe harmonisering av innholdet.

  At de første tre månedene på GBU og KS skal være felles må man nesten gå bort fra når det blir slutt på GBU rett fra gata. Å sende befalselever med minimum førstegangstjeneste og helst tid som vervet på "rekruttskole" vil være meningsløst.
  With 5000 years of recorded military history, there is no excuse for the lack of constant study.

Tilpasset MILFORUM søk
Søkemotor

Tilpasset søk
Støtte
Støttemuligheter