Viser resultatene 1 til 26 av 26
 1. #1
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.061
  Pondusfaktor
  80

  Forsvarsbudsjettet 2018

  https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2018/

  Fra innledningen om Forsvaret:

  Øke bevilgningene til ulike formål i langtidsplanen for forsvarssektoren med 2,5 milliarder kroner i 2018.
  Blant satsingene er økte bevilgninger til de operative funksjonene i Forsvaret. Dette gir rom for økt bemanning, mer trening og kortere reaksjonstid i Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Øke satsingen på Nasjonal sikkerhetsmyndighet og E-tjenesten.
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

 2. Peshmerganor - Min kamp mot Kalifatet. 3. #2
  Ledende menig
  Ble medlem
  Sep 2005
  Innlegg
  70
  Pondusfaktor
  7

  Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

  Heimevernet

  Regjeringen foreslår en bevilgning til Heimevernet på 1,2 milliarder kroner i 2018. Bevilgningene til vedlikehold, reservedeler og beredskapsbeholdninger samt anskaffelse av sperremateriell reduseres. I tillegg er den forserte styrkingen av HV-16 og HV-17 samt den ettårige styrkingen til øving av Sjøheimevernet i nord i 2017 trukket ut.

  Forslaget innebærer derfor en reduksjon med 138,7 millioner kroner sammenliknet med budsjettet for 2017.

  I budsjettforslaget ligger det en videreføring av det høye aktivitetsnivået som er etablert for innsatsstyrkene og områdestrukturen. Videre vil Heimevernet ha et ressursgrunnlag for å opprettholde oppfyllingsgraden av mannskaper i tråd med vedtatt styrkestruktur. Etableringen av Nasjonal territoriell kommando (NTK) vil bedre Heimevernets evne til å planlegge og gjennomføre operasjoner i hele landet. Forslaget legger også opp til at det i 2018 ikke skal oppstå økt behov for vedlikehold, anskaffelse av reservedeler og beredskapslogistikk. Anskaffelse av nye feltvogner påbegynnes i 2018 og vil gi Heimevernet økt mobilitet. Heimevernets oppgaver ligger fast, herunder sikring av objekter med sjøside.

  Heimevernet er en mobiliseringsstyrke med kort og svært kort reaksjonstid, og videreføres innenfor en ramme på 38 000 befal og mannskaper, hvorav 3 000 i innsatsstyrkene.

  I 2018 skal områdestrukturen etter planen gjennomføre årlig trening etter en 2+1-modell, det vil si at i en tre-årsperiode trenes mannskapene to år på rad med befalstrening det tredje året. Den årlige treningen innebærer seks dager med trening for befal og fire dager trening for mannskapene. Innsatsstyrkene viderefører treningsnivået som i 2017, noe som innebærer at fem utvalgte tropper fra innsatsstyrkene skal gjennomføre inntil 30 dagers øving og at innsatsstyrken i HV-17 fra 2018 skal gjennomføre forsterket årlig trening og øving i henhold til fordelingen 30 dager for befal og 25 dager for mannskapene.
  Fjell og Vidde

 4. #3
  Moderator
  Ble medlem
  May 2014
  Innlegg
  1.021
  Pondusfaktor
  20

  Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

  Fra avsnittet om Hæren:

  Hæren

  Regjeringen foreslår en bevilgning til Hæren på om lag 5,1 milliarder kroner.

  Forslaget innebærer en økning på 15 millioner kroner sammenlignet med budsjettet for 2017.

  For Hæren videreføres en betydelig satsing på vedlikehold, reservedeler og beredskapslogistikk, herunder ammunisjonsbeholdninger. Budsjettforslaget legger til rette for å dekke et identifisert, men ikke finansiert vedlikeholdsbehov, samtidig som styrkingen bidrar til et varig og bærekraftig vedlikeholdsnivå. I tillegg styrkes materielldriften knyttet til erfart kostnadsvekst, etablering av en kampluftvernavdeling og den økte aktiviteten i 2. bataljon videreføres.

  I tråd med langtidsplanen fortsetter oppbygningen av jegerkompaniet ved Garnisonen i Sør-Varanger. Jegerkompaniet skal ha evne til å føre selvstendig strid, men skal også evne å forsterke Grensevakten.

  Hæren har avdelinger og enheter på kontinuerlig nasjonal beredskap for raskt å kunne møte oppdukkende hendelser, men også for å kunne bidra til ivaretakelse av samfunnssikkerhet og andre sentrale samfunnsoppgaver.

  Hærens hovedbidrag til Forsvarets oppgave om å delta i flernasjonal krisehåndtering vil for 2018 være bataljonsstridsgruppen Telemark bataljon. Bataljonsstridsgruppen skal stå på NATO-beredskap og inngå som del av Initial Follow-on Forces Group (IFFG). I tillegg kommer et antall stabsoffiserer som skal bekle stillinger i bataljons- og brigadehovedkvarterer. Hæren vil også bidra i Operation Inherent Resolve i Irak samt bidra med stabsoffiserer til øvrige pågående operasjoner og misjoner i utlandet.
  Dette var jaggu triste greier. En økning på 15 millioner er en dråpe i havet og betyr like begredelige tilstander neste år som i år.
  Svolten og tyst, samband fyst

 5. #4
  Moderator
  Ble medlem
  Nov 2008
  Innlegg
  1.742
  Pondusfaktor
  21

  Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

  Sitat Opprinnelig skrevet av Jane Vis post
  Heimevernet er en mobiliseringsstyrke med kort og svært kort reaksjonstid, og videreføres innenfor en ramme på 38 000 befal og mannskaper, hvorav 3 000 i innsatsstyrkene.
  Legg merke til antallet HV-soldater! Dermed går regjeringen inn for å opprettholde kuttet i HV som ble utsatt tidligere i år.
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 6. #5
  Korporal 1. klasse
  Ble medlem
  Nov 2010
  Innlegg
  14.470
  Pondusfaktor
  14

  Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

  Dette er vel strengt tatt bare budsjettforslaget. I og med at vi har en mindretallsregjering i år, så kan det jo bli store endringer etterhvert som partiene forhandler seg i mellom.

  Men jeg ville ikke ha holdt pusten for forsvarets del.
  "Det va bare en gang, så æ kan umulig ha skylda førr begge..."

 7. #6
  Sersjant
  Ble medlem
  Mar 2005
  Innlegg
  2.049
  Pondusfaktor
  14

  Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

  Kommer de tallene fra selve dokumentet? For på regjeringen.no står følgende:

  "Regjeringen viderefører i 2018 Heimevernets styrker innenfor en ramme på 30 000 befal og mannskaper, hvor 3 000 i innsatsstyrkene, og det etableres en Nasjonal territoriell kommando for taktisk ledelse av Heimevernets styrker."

  https://www.regjeringen.no/no/dokume...id2574574/sec1

  (får ikke åpnet selve dokumentet på mobilen)
  As you wish.

 8. #7
  Moderator
  Ble medlem
  Nov 2008
  Innlegg
  1.742
  Pondusfaktor
  21

  Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

  I selve proposisjonen står det følgende:
  HV skal fortsatt være mobiliseringsbasert, og videreføres innenfor en ramme på 35 000 befal og mannskaper i områdestrukturen. Innsatsstyrkene videreføres med 3 000 befal og mannskaper. Innsatsstyrkene skal etter behov kunne nyttes over hele landet. Sjøheimevernet avvikles i 2018. HVs oppgaver ligger fast, herunder bidrag til sikring av objekter med sjøside.
  Men det står også dette øverst:
  Om den videre utviklingen av landmakten, se Prop. 2 S (2017–2018).
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 9. #8
  Oversersjant
  Ble medlem
  Sep 2007
  Innlegg
  6.682
  Pondusfaktor
  42

  Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

  Sitat Opprinnelig skrevet av 93A Vis post

  Dette var jaggu triste greier. En økning på 15 millioner er en dråpe i havet og betyr like begredelige tilstander neste år som i år.
  Det er egentlig bare regulert etter konsumprisindeks.


  Gratulerer til de som tror på nissen...
  Død ved Kølle!
  Bla bla... Hybrid warfare is easy

 10. #9
  Sersjant
  Ble medlem
  Mar 2005
  Innlegg
  2.049
  Pondusfaktor
  14

  Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

  Heimevernet skal ha 30.000 mannskaper i 2018, heter det i forslaget til statsbudsjett for neste år. – Vi er forvirret, sier HV. – En skrivefeil, beklager Forsvarsdepartementet.

  https://www.aldrimer.no/skapte-tallf...m-heimevernet/

  Det riktige er 38 000.
  As you wish.

 11. #10
  Sersjant
  Ble medlem
  Dec 2009
  Innlegg
  2.164
  Pondusfaktor
  14

  Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

  Fort gjort, nummer feil kan fort skje; er jo ikke som tallenes verdi er det viktigste i dette dokumentet.....


 12. #11
  Ledende menig
  Ble medlem
  Jun 2017
  Innlegg
  97
  Pondusfaktor
  5

  Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

  Sitat Opprinnelig skrevet av Kdo_Under Vis post
  Det er egentlig bare regulert etter konsumprisindeks.


  Gratulerer til de som tror på nissen...
  For all del enig om julenissen, men i og med at dette er etter kompensasjon for lønns- og prisauke, tolker er 15 mill som reell
  styrkning av budsjettet.

  Det heile kompliseres av denne "omdisponeringen" på 34.2 mill. Er det penger dei fekk i fjor som dei ikkje har klart å bruke opp eller?Navn:		hær drift.JPG
Visninger:	0
Størrelse:	103,0 KB

 13. #12
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.061
  Pondusfaktor
  80

  Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

  Om det er 15 mill eller noe litt høyere eller lavere, er det uansett bare en dråpe i havet.
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

 14. #13
  Ledende menig
  Ble medlem
  Jun 2017
  Innlegg
  97
  Pondusfaktor
  5

  Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

  Eg ser at det er ein gjenganger at dei fører opp både "frigjøring av midler gjennom forbedring og effektivisering" og "Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen.

  Sistnevnte er jo eit fratrekk fra lønns- og priskompensasjonen for å tvinge fram effektivisering i alle etater.
  Er førstnevnte det som Fagmilitært råd sa dei kunne klare?

  Eg er sjølvsagt for effektivisering og kutt av daukjøtt, men dette virker ganske tenk-på-tall-aktig, og det virker jo ikkje usannsynlig at nokon av knepa som Fagmilitært råd såg for seg å ta bruk for å kutte daukjøtt er dei samme som ligg bak Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen; altså å ta i bruk ny teknologi for å effektivisere arbeidsprosessane.

  Double trouble?

 15. #14
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.061
  Pondusfaktor
  80

  Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

  Lederne i BFO og NOF er ikke imponerte: https://www.nrk.no/norge/tillitsvalg...ere-1.13729906
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

 16. #15
  Korporal 1. klasse
  Ble medlem
  Nov 2010
  Innlegg
  14.470
  Pondusfaktor
  14

  Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

  Jeg registerer følgende formulering i budsjettet, og jeg blir ikke akkurat overveldet av optimisme på forsvarets vegne...(min understrekning i tekstutdraget).

  Boks 1.1 Byrdefordeling i NATO

  Regjeringen står ved målet om å bevege seg i retning av å bruke to pst. av BNP på forsvarsformål innen 2024, og minimum 20 pst. av forsvarsbudsjettet på investeringer. Regjeringen foreslår for 2018 en betydelig økning i forsvarsbudsjettet, og en investeringsandel på om lag 27 pst. I perioden fram mot 2020 legger langtidsplanen opp til en årlig, fortsatt reell økning i forsvarsbudsjettet. Investeringsbudsjettet vil også øke, slik at det kan investeres i nye og moderne kapabiliteter i tråd med langtidsplanen og NATOs behov.
  Fram mot 2024 vektlegger regjeringen økonomiske planrammer som legger til rette for en ytterligere, gradvis økning av ambisjonsnivået for forsvarssektoren.
  "Det va bare en gang, så æ kan umulig ha skylda førr begge..."

 17. #16
  Battle Captain
  Ble medlem
  Sep 2006
  Innlegg
  16.716
  Pondusfaktor
  59

  Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

  Navn:		Forsvarsbudsjett.jpg
Visninger:	0
Størrelse:	44,9 KB
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 18. #17
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.061
  Pondusfaktor
  80

  Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

  Eh, @hvlt, har du en kjøpekraftsjustert versjon av den grafen?
  @yamaha, jeg så akkurat det samme nå nettopp. En mindre forpliktende formulering enn "bevege seg i retning av å bruke" tror jeg er vanskelig å finne. Synd.

  EDIT: Og der fikk jeg en ny alarmbjelle: "forsvarsformål" står det, ikke "forsvarsbudsjettet". Kan det være at man tenker seg å legge inn noen andre gode formål i regnestykket?
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

 19. #18
  Moderator
  Ble medlem
  May 2014
  Innlegg
  1.021
  Pondusfaktor
  20

  Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

  Da sitter man igjen med inntrykket at det er lett å gi lovnader i en valgkamp men når det kommer til skudd så går pengene til alle andre ting enn å styrke operativ struktur.
  Svolten og tyst, samband fyst

 20. #19
  Visekorporal 1. klasse
  Ble medlem
  Nov 2016
  Innlegg
  393
  Pondusfaktor
  2

  Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

  Å fy, dette var et deprimerende utgangspunkt for forsvarets del. Får som nevnt tidligere her håpe opposisjonen ikke lar dette gå gjennom i sin nåværende form
  Ad astra per aspera

 21. #20
  Moderator
  Ble medlem
  Nov 2008
  Innlegg
  1.742
  Pondusfaktor
  21

  Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

  Sitat Opprinnelig skrevet av Signal_m Vis post
  Å fy, dette var et deprimerende utgangspunkt for forsvarets del. Får som nevnt tidligere her håpe opposisjonen ikke lar dette gå gjennom i sin nåværende form

  Ja, det blir nok mer til korpsene (altså de musikalske, ikke noe Armékorps).
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

 22. #21
  Korporal 1. klasse
  Ble medlem
  Nov 2010
  Innlegg
  14.470
  Pondusfaktor
  14

  Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

  Etter litt refleksjon, så kan man jo merke seg følgende begrepsbruk fra avsnittet jeg siterte lengre opp;

  Man snakker om forsvarsformål, og litt senere snakkes det om forsvarsbudsjettet, før det hele avrundes i siste setning med forsvarssektoren.

  Begrep som tilsynelatende omtaler det samme, men som åpner for store tolkninger og muligheter for flisespikkeri.
  "Det va bare en gang, så æ kan umulig ha skylda førr begge..."

 23. #22
  Visekorporal 1. klasse
  Ble medlem
  Nov 2007
  Innlegg
  387
  Pondusfaktor
  6

  Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

  Man er jo så glad i interndebitering i staten. Burde ikke Forsvarsdepartementet debitere «bistandsbudsjettet» hver gang man sendte FN personell ut i tjeneste og ved andre supporttjenester ��

 24. #23
  Battle Captain
  Ble medlem
  Sep 2006
  Innlegg
  16.716
  Pondusfaktor
  59

  Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

  Sitat Opprinnelig skrevet av yamaha Vis post
  før det hele avrundes i siste setning med forsvarssektoren.
  Forsvarssektoren har en definisjon: Forsvaret (etat som ligger under Forsvarssjefen), Forsvarets Forskningsinstitutt, Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. De fire siste er sivile etater under Forsvarsdepartementet som ikke inngår i Forsvarets militære organisasjon og som ikke Forsvarssjefen har kommando over.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 25. #24
  Korporal 1. klasse
  Ble medlem
  Nov 2010
  Innlegg
  14.470
  Pondusfaktor
  14

  Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

  Det understreker vel strengt tatt bare poenget mitt

  En økning i budsjettene til f.eks FFI vil man jo kunne kalle en økning i forsvarssektoren, gitt at alt annet holdes likt.
  "Det va bare en gang, så æ kan umulig ha skylda førr begge..."

 26. #25
  Battle Captain
  Ble medlem
  Sep 2006
  Innlegg
  16.716
  Pondusfaktor
  59

  Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

  Men husk også at alt større materiell som fly, panservogner etc. anskaffes av Forsvarsmateriell og ikke av Forsvaret. Og hvorfor skulle ikke FFIs budsjett regnes med? Alt FFI gjør er for direkte anvendelse av Forsvaret. NSM het tidligere Forsvarets Overkommando/Sikkerhetsstaben (sammen med det som i dag heter Forsvarets Sikkerhetsavdeling) og var del av Forsvaret. For sammenligning bakover i tid er det fornuftig at NSM regnes med.
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

 27. #26
  Battle Captain
  Ble medlem
  May 2006
  Innlegg
  19.061
  Pondusfaktor
  80

  Sv: Forsvarsbudsjettet 2018

  Enig der, men jeg tenkte på formuleringen 'forsvarsformål', som også var brukt. En kreativ økonom kan sikkert finne på noe annet å putte inn der.
  "Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't."

  på Twitter

Tilpasset MILFORUM søk


Søkemotor

Tilpasset søk
Støtte
Støttemuligheter