Midlertidig ledig stilling som vervet ved Militærmisjonen i Brussel (MMB), Belgia

https://forsvaret.no/karriere/ledige...l-(mmb)-belgia

Ved NATOs hovedkvarter i Brussel er det ledig stilling for vervet personell som Korporal/Ledende konstabel stillingskode 1563 for tre år fra tiltredelse. Tiltredelse 1. august 2017.

ARBEIDSOPPGAVER
Arbeidsområdet i stillingen omfatter «Information Management» ved NOR MilRep stab. Dette innebærer å registrere og distribuere elektroniske dokumenter. I tillegg skal stillingsinnehaver utføre arbeid innenfor informasjonsflyt, støtte og administrasjon i lederstøtteseksjonen.
Stillingen er organisatorisk og administrativt underlagt den norske Militærmisjonen i Brussel. Arbeidsspråk er norsk og engelsk.