Milforum - Militært Diskusjonsforum. Forsvars- og Sikkerhetspolitikk, Militærtjeneste

Milforum ® holder deg som er stadig tjenestegjørende, HV-soldat, Veteran eller tidligere soldat i Forsvaret/Heimevernet, eller som er interessert i militærvesen og sikkerhet samt tematikk innen geopolitiske hendelser. En god forumregel gjelder overalt, alltid: Tenk - Trykk - Tal. Gradert informasjon skal ikke ut på Milforum. Foreign visitors note: select language at the bottom of this page.

  1. Ledige stillinger samt rekruttering til tjeneste i Forsvaret

   Ledige stillinger i Forsvaret, Politiet og andre relaterte etater. Spørsmål og svar knyttet til Verneplikt/førstegangstjeneste og informasjon om spesielle tjenester som Marinejeger, Fallskjermjeger, Kystjeger, Forsvarets Flyskole m.m. 13 underforas.

  2. Utdanning og trening samt militær sanitet

   Her finner du tråder om doktrine, taktikk og stridsteknikk, TDG - Tactical Decision Games, Ledelse og lederskap, Tips og råd før opptak, treningsdagbøker, sanitet og førstehjelp. 9 underforas.

  3. Langtidsplan for Forsvaret samt den nye militære ordning

   Diskuter den alltid spennende tematikken rundt langtidsplanene til Forsvaret, herunder Forsvarssjefens Militærfaglige Råd (FMR). Hvordan bør fremtidens Forsvaret og Heimevernet se ut? Vi diskuterer også Forsvarets nye militære ordning. 2 underforas.

  4. Informasjon om Veteraner og Veteranaktiviteter landet rundt. FN-tjeneste, NATO-Veteraner m.v

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 64
   • Innlegg: 1.013
 1. 2: Etterretning og sikkerhet   Nyeste innlegg

  1. Aktuelle konflikter og konfliktområder

   Følg utviklingen i ulike deler av verden, regioner, land og konfliktområder. Analyser og nyheter fra inn og utland. Vi følger spesielt NATO, USA, Russland og Russlands Ukraina invasjon, Europa, Balkan, Tyrkia, ISIL/Daesh, Taliban og AlQaida, Midt-Østen, Nord-Afrika. 14 underforas.

  2. Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer.

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 1.005
   • Innlegg: 29.755
  3. Her diskuterer vi norsk og internasjonal militærhistorie, avdelingstradisjoner og militaria. Følg mamut-prosjektene til Rittmester og Bestefar: Første og Andre verdenskrig.

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 349
   • Innlegg: 8.484
  1. Forsvarets avdelinger, Heimevernet. Øvelser og operasjoner

   Forsvarets ulike avdelinger og våpengrener, Heimevernet og Heimevernsungdommen, Forsvarets og Heimevernets øvelser og operasjoner, nasjonale som internasjonale. Sivilforsvaret sin nød- og beredskapsfunksjon samt generelle diskusjon om Forsvaret og militærtjeneste.

  2. Diskuter annen tjeneste innen militærvesen/sikkerhet som ikke faller inn i noen av kategoriene over.

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 311
   • Innlegg: 5.735

   Nyeste innlegg:

  1. Delta i debatten om Forsvarets og Heimevernets materiellanskaffelser. Nyheter og debatt.

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 98
   • Innlegg: 7.029
  2. Våpen, våpenteknisk, personlig utrustning, jakt og fiske

   Diskuter våpen i alle mulige former. Teknikker, ekstrautstyr, vedlikehold og nyheter med #våpen som hovedfane. Vi diskuterer også personlig utstyr i militær sammenheng, herunder friluftsliv som jakt og fiske.

  3. Her diskuterer vi tekniske løsninger. Tips og nyheter.

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 183
   • Innlegg: 2.979
  1. Diskuter de sivile etatene og enhetene som Poltiet, Brann og Redning, AMK m.fler.

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 241
   • Innlegg: 13.805

   Nyeste innlegg:

  2. Kaffeautomaten - generelle diskusjoner

   Generelle diskusjoner som ikke passer inn ellers på Milforum. Våre udødelige klassikere, debatter om Milsim og Airsoft, bokanbefalinger, ulike spørreundersøkelser og English Forum for utenlandske gjester.

  3. Viktige meldinger om Forumdrift fra forumledelse (admin, Battle Captains og moderatorstaben).

   Forumvalg:

   Forum Statistics:

   • Tråder: 16
   • Innlegg: 1.190

Annonse
Sosiale Medier