PDA

Vis full versjon : Amerikanske forhåndslagre


Milrab salg av taktisk utstyr

tiurleik
11-09-11, 12:51
http://stjordalsnytt.no/stjordal/lanke/1012-fortsatt-forhandslagring-i-stjordal


En interessant artikkel.Men er det virkelig ok å legge så mye detaljinformasjon ut til offentligheten?

MGhøyre
11-09-11, 13:02
http://stjordalsnytt.no/stjordal/lanke/1012-fortsatt-forhandslagring-i-stjordal


En interessant artikkel.Men er det virkelig ok å legge så mye detaljinformasjon ut til offentligheten?
Merkelig at slik ino skal være offentlig ja., veldig merkelig.

M72
11-09-11, 14:29
Ja, stort sett kommer det ikke noe særlig offentlig info før de blir datasenter (http://www.tu.no/it/article234366.ece).

essal
11-09-11, 14:40
Er ikke dette "allmenn" kjent? Mener å huske å ha lest opptil flere artikler om disse fjellhallene før, og sett bilder fra innsiden på f.eks. FMS...

M72
11-09-11, 14:43
Det er nå ganske nøyaktige tall etc i artikkelen fra Stjørdal?

tiurleik
11-09-11, 14:51
Er ikke dette "allmenn" kjent? Mener å huske å ha lest opptil flere artikler om disse fjellhallene før, og sett bilder fra innsiden på f.eks. FMS...

Ja ,og jeg lurer på hvorfor det ikke er noen taushetsplikt rundt dette.

mimes
11-09-11, 16:28
Burde ikke det å gå ut med slik informasjon i det offentilge rom, være straffbart, eller er det kanskje det?

jaffar
11-09-11, 17:07
Den infoen har vært tilgjengelig lenge. OSINT's a bitch

http://www.regjeringen.no/mobil/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Bondevik-II/fd/Nyheter-og-pressemeldinger/2005/amerikansk_forsvarsminister_i_stava nger.html?id=255887

Osv. Mener det var noe på forsvarets sider for ikke lenge siden og

HVI
11-09-11, 19:13
http://www.marines.mil/news/publications/Documents/Prepositioning%20Programs%20Handboo k%202d%20Edition.pdf
Spesielt side 23-24 og 31-32

Artikkelen i Stjørdalsnytt er en avskrift av en artikkel i Offisersbladet nr 4-11 som har bilder av godsakene også http://www.offisersbladet.no/images/offisersbladet1104/ (elektronisk side 28)

tiurleik
11-09-11, 19:28
Vel! Da får vi håpe at det er skikkelig vakthold rundt fjellhallene da.Til enhver tid.

Det hadde jo vært flott for en sabotør å sette igang en kjempebrann i en av disse hallene.

M72
11-09-11, 19:28
At det var forhåndslagret endel stash var jo heller ikke noen stor hemmelighet tidligere heller. Kan kanskje være like så greit at det er kjent at USA ihvertfall har noe utstyr klart her.

hvlt
11-09-11, 22:20
I henhold til CFE-avtalen (Conventional Forces in Europe) har vi jo ikke lov til å hemmeligholde antallet våpensystemer som oppbevares i Norge av en rekke typer, så som:
Antall kampfly
Antall kamphelikoptere
Antall stridsvogner
Antall stormpanservogner
Antall andre panrede kjøretøy
Antall artilleriskyts

Vi har også plikt til å ta imot inspektører fra Russland og tidligere Warszawapakt-land som skal ha tilgang hvor som helst de ønsker for å kunne kontrollere at vi ikke jukser med disse tallene. Vi er også forpliktet til å tillate disse å undersøke Norge fra luften via Open Skies Treaty.

Tusseladd
08-04-14, 16:17
Velger å ikke starte en ny tråd her.

US Marines, samt deres andre våpengrener, har også flytende forhåndslagre. Frem til 2012 var det tre skvadroner med Maritime Prepositioning Ships: Ro-Ro skip eller kombinerte Ro-Ro&container-skip med sivilt mannskap og noen få militære mannskaper om bord stasjonert i det Indiske hav, Stillehavet og Middelhavet. Skvadronen i Middelhavet, som til dels besøkte Norge (http://www.t-a.no/nyheter/article3221149.ece)* er nå lagt ned (http://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=69860) og skipene er overført til strategisk reserve for transportoppdrag - dette har nok sammenheng med budsjettkuttene i US Marines. Skipene eies eller leases fra rederier som Mærsk av US Navy, og de regnes ikke som orlogsfartøy.

Før budsjettkuttene studerte US Marines konseptet "sea basing" der man istedet for å ta imot mannskaper på en flyplass i en "host nation" og tok imot materiell ved en havn, skulle etablere flytende baser i internasjonalt farvann der sivile logistikkfartøyer kunne laste om til militære skip og fartøyer. Man skulle også erstatte AAV-amfibiekjøretøyer med Expeditionary Fighting Vehicle, som kunne gå opp i plan og derved gå mye raskere på vann, samt å bytte ut de fleste helikoptere med V-22. EFV ble skrinlagt, og selve konseptet "Sea Base" ble også delvis skrinlagt.

Det man har gjort er å gå til innkjøp av en mer avansert pontong- og pontongfergesystem (Improved Navy Lighterage System) som kan brukes både til å landsette, samt å laste over fra skip til skip i rom sjø. Man har også kjøpt inn tre stykk Mobile Landing Platform, som er modifiserte float-on/float-off skip kjent fra olje- og verftsnæringen som brukes til å både laste om fra skip til skip i større bølger enn INLS, samt har med seg tre luftputefartøy (LCAC) av den typen som brukes i USAs landgangsskip (LHD, LPD, LSD).

Innføringen av V-22 fortsetter, så den vil erstatte de fleste transporthelikopterne i US Marines.

I lys av det som har skjedd på Krim, er det interessant å se om det blir mer aktivitet i Europa fra de gjenstående Prepositioning-skipene, men jeg tviler på at den nedlagte skvadronen blir gjenopprettet hvis ikke det samtidig medfører at de US Marines-avdelingene som de støttet også blir gjenopprettet.

Mer om forhåndslagring på sjøen kan leses her:
http://www.msc.navy.mil/PM3/

* De kaller det monsterskip, men enkelte Ro-Ro skip i Maritime Prepositioning Program er større enn Matej Kocak.

Grasklyppertraktor
14-08-14, 17:04
Som nevnt i nyhetstråden og i en rekke nettaviser, så bytter amerikanerne ut mye av det lettpansrede utstyret de har med blant annet M1A1 Abrahams og LAV-25. Vet noen hva som vil skje med det antallet BV-206 USMC har stående i Norge? Blir de solgt/skrotet eller vil de fortsette å ha de forhåndslagret?


http://www.adressa.no/pluss/nyheter/article9987577.ece
http://www.tv2.no/2014/08/13/nyheter/5898534
http://www.namdalsavisa.no/Nyhet/article7523536.ece