PDA

Vis full versjon : Militæret


Forvarets offisielle sider finner du her Forsvaret.no


 1. "Plakaten på veggen"
 2. Employer Support
 3. Verneplikten
 4. Kjønnsnøytral verneplikt
 5. Sivilforsvaret, HV og politireserven
 6. HMKG Patrulje-/Skarpskyttertropp
 7. Militær livvakt og alder/erfaring
 8. Feltlivet i HMKG?
 9. Fake eller ekte - nordmann i US Special Forces
 10. Jobb som vakt i intops
 11. Etterretningsoperatør
 12. Forsvarets skole for etteretnings - og sikkerhetstjeneste
 13. Befalsskolen
 14. forskjell på korporal/sersjant og fenrik/løytnant
 15. Gisselsituasjon på Torp i 94'
 16. Diverse militære kurs
 17. Jegertroppen for kvinner.
 18. Offiserer med fallskjermvingen.
 19. Merker på uniform
 20. Noen praktiske spørsmål - FGTJ
 21. Hva er forskjellen på Kompani B og C i 2. Bataljon??
 22. Innkalt i Garden. Muligheter for videre karriere + intops?
 23. Tjenestebevis Bergen dårlig tid
 24. Tjenestestillinger som infanterist
 25. Lønn elektronisk krigføringsoperatør?
 26. Karriere som artillerijeger
 27. Hvilken tjeneste bør jeg velge?
 28. Ledig stilling i TMBN som admbef

Forvarets offisielle sider finner du her Forsvaret.no