PDA

Vis full versjon : Opptak Minedykker


Forvarets offisielle sider finner du her Forsvaret.no


  1. Spørsmål, diskusjon MDK.
  2. Spm ang MDK.
  3. Minedykker 2011!
  4. Krav til syn - noen som vet?
  5. Redd for å bli dimmitert ved innrykk
  6. Søker treningspartner i Kristiansandsområdet

Forvarets offisielle sider finner du her Forsvaret.no