PDA

Vis full versjon : Aktuelle konflikter og konfliktområder 1. Aktuelt: Kina - en fremtidig trussel?
 2. Aktuelt: Russland - en fremtidig trussel?
 3. Russlands nye jagerfly T-50
 4. Soldaters holdning til krigen i Afghanistan.
 5. Norske soldater belastes hardere enn NATO anbefaler
 6. Den nye fienden
 7. Klasevåpen
 8. International Crisis Group
 9. Konflikten i Nord-Irland
 10. Statsbudsjettet 2010 - Forsvaret
 11. Norsk kommunikasjonssatellitt
 12. Nedlegging av Innsatstyrke Varg
 13. Islamistisk ekstremist hyller soldatdrapene.
 14. PST har pågrepet tre terrormistenkte i Norge
 15. Statsbudsjettet 2011 - Forsvaret
 16. Obama's Wars
 17. Samletråd: Planeman's Bluffer's Guides
 18. Bluffer's Guide - Pakistani Nuclear Forces
 19. Bruk av krumbane i lavintensive scenarier, muligheter.
 20. Soldatene på vei tilbake - Aftenposten
 21. Pro/con: Bloggere i uniform
 22. Hva er betyr medaljene?
 23. Fokus 2011 - Etterretningstjenestens åpne vurdering
 24. Hamas iført norsk uniform?
 25. Aksjon mot gisseltakere i togsett en plass i Europa på 70-80 tallet
 26. Er Islam en totalitær ideologi?
 27. Har høyteknologi i forsvaret kontra føtter på bakken gått for langt?
 28. Amfetamin-klubber: Hvor mye våpen og hvor mange stridende har de i dag?
 29. Beredskapsdepartementet
 30. Det blir brått krig i Norge: Hi-tech samfunn kjempe lowtech krig?
 31. Strategier for en småstat
 32. Saladin-dagene på Litteraturhuset 29 feb til 3 mars 2012
 33. EØS-tråden!
 34. Fokus 2012 - Etterretningstjenestens vurdering
 35. Military Balance 2012
 36. Geopolitiske konsekvenser av en mulig oljekrise.
 37. Kilden, hvem er det?
 38. Danske soldater mottatt av islamister i hjemlandet
 39. Combined Maritime Forces og Norge
 40. Kystfortene
 41. Matvarer- Sikkerhetspolitikkens enkleste kvantifiserbare mål
 42. Ammo, riktmidler, og annen utvikling av RFK
 43. Muslimske ekstremister tar jegerprøven
 44. 18 måneders førstegangstjeneste
 45. Milforums Paradigme
 46. Antall terrorangrep øker
 47. Hvem er denne kidnappede nordmannen?
 48. Fokus 2013 er nå tilgjengelig.
 49. Opptakten til angrepet på Norge 9 april 1940
 50. Nedbygging av forsvaret siden år 2000
 51. Nordisk forsvarssamarbeid
 52. Valget 2013: Stortingsvalgprogrammene og Forsvaret
 53. Kan en med Dansk førstegangs tjeneste komme i Heimevernet ?
 54. Er landsbrukspolitikk også forsvarspolitikk?
 55. Valget 13' og Forsvaret
 56. GPS og sårbarhet
 57. "Terrorturisme"?
 58. Norge vs ?
 59. Militært lederskap
 60. Dersom.. Ukarina tilstander i Norge
 61. Borgerkriger med storkonfliktpotensiale
 62. Fokus 2014 - Etterretningstjenestens åpne vurdering
 63. Et alternativ til minefelt?
 64. Mest sannsynlig motivasjon for Kreml?
 65. Videoopptak fra NSMs Sikkerhetskonferansen 2014
 66. Utvikler soldatyrket personens evne til å håndtere risiko?
 67. Karriere i forsvaret, hva gjør en befal? Generelle spørsmål om karriere i forsvaret.
 68. Pugge meg unna fargesvakheten?
 69. Verdien av spaden mot moderne artilleri
 70. Merking av medic for stridende enheter.
 71. Statsbudsjettet for 2015
 72. (FSK) of (MJK) til Irak? ja eller nei?
 73. Morgendagens verneplikt
 74. 10 Wars to watch in 2015
 75. Fokus 2015 - Etterretningstjenestens vurdering
 76. The 35 Most Powerful Militaries In The World
 77. Fokus: Kazakhstan
 78. Konflikter: Beskrivelser av de fleste store, pågående konfliktene i verden
 79. Krigens Folkerett - prinsippdiskusjon